POLÍTICA DE PRIVACITAT:
A efecte del que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals ASSOCIACIO TOT COMERÇ, amb CIF: G62255070 informa a l’Usuari que és titular del tractament de les dades de carácter personal amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per ASSOCIACIO TOT COMERÇ.
Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d’aquests serveis. D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran objecte de tractament per part de Responsable ASSOCIACIO TOT COMERÇ con CIF: G62255070. Situat a la direcció Rasa del
Miquelet, 16- 08800 VILANOVA I LA GELTRU BARCELONA.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.
L’Usuari és qui envia la informació al Responsable ASSOCIACIO TOT COMERÇ, per tant, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant ASSOCIACIO TOT COMERÇ de qualsevol responsabilitat referent a això.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

ASSOCIACIO TOT COMERÇ no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap
responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.
Es exonera a ASSOCIACIO TOT COMERÇ de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ASSOCIACIO TOT COMERÇ sempre que procedeixi de fonts alienes a ASSOCIACIO TOT COMERÇ.

Cessió de dades a tercers.
ASSOCIACIO TOT COMERÇ no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de lo establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia del Drets Digitals.

Exercici dels drets del les persones.
En tot moment, podrà vostè exercir els seus drets:
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.
Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a ASSOCIACIO TOT COMERÇ CIF: G62255070, Dir. Postal: Rasa del Miquelet, 16- Localitat:
VILANOVA I LA GELTRU- CP: 08800 – BARCELONA, també pot enviar un correu electrònic a: info@siguesviu.cat

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: info@siguesviu.cat indicant BAIXA a l’assumpte.

Podeu consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol·licitant-ho al nostre personal, o bé al correu electrònic info@siguesviu.cat indicant en l’assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA.

Acceptació i Consentiment.
L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (ASSOCIACIO TOT COMERÇ), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.
ASSOCIACIO TOT COMERÇ es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits,
ASSOCIACIO TOT COMERÇ anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

AVÍS LEGAL:
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa:
Raó social: ASSOCIACIO TOT COMERÇ CIF: : G62255070
Direcció: Rasa del Miquelet, 16- 08800 – : VILANOVA I LA GELTRU- BARCELONA
Telèfon: 660521307 E-mail: info@siguesviu.cat