L’equip de VIU COMERÇ està format per membres de junta i personal executiu. Tot per garantir un bon funcionament de l’associació.

La Junta està formada per:

JOAN GALIMANY

President

Galimany & Prat

ALFRED OLBA

Vicepresident

Sabateria Olba

CRISTINA LOBATO

Secretaria

Farmàcia Principal 124

MERCÈ CODINA

Tresorera

El Llençol

MARK LOUIS

Vocal

El Fotograma

MARTA PÉREZ

Vocal

El Anillo de Martina

FERRAN PEDRAZA

Vocal

Farmàcia Pedraza

LAURA CASALS

DINAMITZADORA

Viu Comerç